รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 12 การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม.เขต 36

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561