โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

15 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมีนายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน ได้ชมวีดิทศน์การการบริหารจัดการโรงเรียน ชมการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน สัมภาษณ์คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อได้ทราบถึงคุณภา