คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คืนสู่เหย้า เราชาว ม.ส.ว.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

รับมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดเชียงหมั้น อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมสัญจร "สภาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาอำเภอแม่สายอย่างยั่งยืน"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ถ่ายทำรายการรถโรงเรียน "กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่" ศิษย์เก่า ม.ป.ศ.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ฟก. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดระบบเฝ้าระวัง/ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ทดสอบนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหาร ว.ก.ค. รับฟังการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จาก สพฐ ผ่าน video conference