คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คืนสู่เหย้า เราชาว ม.ส.ว.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

รับมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดเชียงหมั้น อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมสัญจร "สภาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาอำเภอแม่สายอย่างยั่งยืน"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ถ่ายทำรายการรถโรงเรียน "กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่" ศิษย์เก่า ม.ป.ศ.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ฟก. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดระบบเฝ้าระวัง/ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ทดสอบนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหาร ว.ก.ค. รับฟังการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จาก สพฐ ผ่าน video conference

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและคณะครูเข้าร่วมEducation Hub

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประมวลภาพ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560 วันที่27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้ตรวจเยี่ยมซ่อมบำรุงระบบประปาภูเขา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ระเมินเพื่อการพัฒนางานพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ยินดีต้อนรับ ครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ยินดีต้อนรับ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นม.1 ม.4

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมงานสืบสานตำนานไทลื้อ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ปรับกระบวนทัศน์ ม.ป.ศ.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

"วันเกียรติยศ" หัวใจสีแดง

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน จาก สพม.36

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม การประชุมสัมมนาทางวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมอบรมเชิงปฎิบัติการการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมสัมมนา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.จัดงานเลี้ยงรับ-ส่งครูผู้สอนจำนวน4ท่าน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรึกษา ส่งเสริมคุณค่าในตนเองสร้างสันติสุขฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต สพม.36