คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีไหว้ครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กตัญญุตาครู บูชาจารย์ ห.ซ.ว.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนห้วยซ้อวิทฯนำออกกำลังด้วยท่าเต้นบาสโลบ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๘ ปี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ดำรงฯได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล TOA เยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันที่22 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รองผู้อำนวยการ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียน ร่วมกันกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กำหนดการทำบุญฌาปนกิจศพ นายอินโชติ คำปาตัน บุคลากรโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องแม่ลาว”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “๗๐ปีพ่อทำเพื่อคนไทย ๗๐๐ดวงใจรวมเป็นหนึ่งเดียว วิ่งเพื่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรม “KM การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว

คลิกอ่านข่าวต่อ....

รับการสนับสนุนจากสมาคมสิงคโปร์แห่งประเทศไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โดยกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดอบรมเชิงปฎิบัตการ อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช. )

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ตัวแทนนักเรียน ม.ป.ศ. เข้าร่วมแข่งขัยกีฬาแห่งชาติ "สงขลาเกมส์" ครั้งที่ 45

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7/2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประเมินครูดีในดวงใจ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมการเข้าหมู่ยุวกาชาด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนปงรัชดาภิเษกร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ " กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ๙ แห่ง น้อมถวายในหลวง ร.๙ "

คลิกอ่านข่าวต่อ....

จัดค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผ่าน Audition #2 เข้าชิงชนะเลิศ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาชีวะพัฒนา ปี 2560 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

คลิกอ่านข่าวต่อ....

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรม วิทย์ 360 องศา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วกค.ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่มาศึกษาดูงาน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL CHIANGRAI

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ยินดีต้อนรับครูสอนภาษาจีน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

M.P. Camp โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วกค.จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มามอบทุนให้นักเรียน วกค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา