คลิกอ่านข่าวต่อ....
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศและรางวัลครูเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีเด่น ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU

คลิกอ่านข่าวต่อ....
"ครูผู้ทรงคุณค่า การศึกษาไทย" โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
คนดี ศรีนครินทร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค. ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุริยา บุดดี ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดี ระดับภูมิภาค และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลระดับประเทศในงานประชุมวิชาการของคุรุสภา ปี 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูวิทย์ฯคนใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูแอ๊ด ชาวน่าน ได้รับรางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
แสดงความยินดี ครูชำนาญการพิเศษ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.ว.ก.ค.มอบรางวัลให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีในดวงใจประจำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม