คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายศาสตรา วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายรังสรรค์ ปินใจ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปส. จากกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศและรางวัลครูเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีเด่น ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง