สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 875 ครั้ง ]

นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:11:21 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:05:53 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
นายรังสรรค์ ปินใจ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
รองปทุมรัตน์ คำแสน รับรางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 10:57:46 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : กุหลาบ ฮ่องลึก
เมื่อ : 2017-06-13 15:40:49 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : กุหลาบ ฮ่องลึก
เมื่อ : 2017-06-13 11:03:46 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
นายศาสตรา วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-05-27 10:27:59 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
นายรังสรรค์ ปินใจ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปส. จากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-05-27 10:24:04 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผู้โพสต์ : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เมื่อ : 2017-05-03 14:43:23 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้โพสต์ : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เมื่อ : 2017-03-03 09:54:04 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : ฟากกว๊านวิทยาคม
เมื่อ : 2017-02-27 17:15:22 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศและรางวัลครูเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : ดงเจนวิทยาคม
เมื่อ : 2017-01-27 13:35:39 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2017-01-19 12:23:12 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2017-01-17 12:49:08 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
ครูดีเด่น ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เมื่อ : 2017-01-17 10:40:20 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ”
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2017-01-16 17:41:49 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2017-01-05 18:13:04 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย
ผู้โพสต์ : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เมื่อ : 2016-12-07 10:15:22 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2016-11-28 11:41:01 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2016-11-25 16:09:30 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS
ผู้โพสต์ : นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
เมื่อ : 2016-11-01 22:23:45 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2016-10-20 15:00:12 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU
ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2016-09-27 11:36:48 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
"ครูผู้ทรงคุณค่า การศึกษาไทย" โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้โพสต์ : ดงเจนวิทยาคม
เมื่อ : 2016-09-23 10:11:08 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
คนดี ศรีนครินทร์
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2016-09-13 09:43:29 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ผู้โพสต์ : กุหลาบ ฮ่องลึก
เมื่อ : 2016-09-08 09:53:46 ผู้เยี่ยมชม : 112 ครั้ง
ว.ก.ค. ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุริยา บุดดี ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดี ระดับภูมิภาค และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลระดับประเทศในงานประชุมวิชาการของคุรุสภา ปี 2559
ผู้โพสต์ : นางสาวลีลาวดี วงค์ปัญญา
เมื่อ : 2016-09-01 16:34:30 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : สิริพักตร์ แจ้งไพร
เมื่อ : 2016-08-25 22:58:31 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
ยินดีต้อนรับครูวิทย์ฯคนใหม่
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2016-08-19 15:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
ครูแอ๊ด ชาวน่าน ได้รับรางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : กาญจนา กิ่งก้าน
เมื่อ : 2016-08-19 10:37:28 ผู้เยี่ยมชม : 112 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000