กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น. [ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการศาสตรา วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

          วันที่ 2 เมษายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และรับฟังโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วย                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 121 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
    ผู้อำนวยการศาสตรา  วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000