กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น. [ ดอกคำใต้วิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

          นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับมอบจาก นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในงานวันเกียรติยศครูสามัญ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ณ หอประชุม Golden Pagoda โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 185 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม
     ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560  ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560  ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000