กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น. [ เวียงแก่นวิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.ยินดีกับ"ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น"

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุริยา บุดดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น" จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 128 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม
    ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000