กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น. [ ฟากกว๊านวิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี

          วันที่ 1สิงหาคม 2560 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูไชยรัตน์ สูติบุตร์ รางวัลครูดีในดวงใจระดับโรงเรียน ครูกาญจนา กิ่งก้าน รางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ครูนภัสญา ไก่งาม รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด(ระดับเขตภูกามยาว)                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 199 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : ฟากกว๊านวิทยาคม/ฟากกว๊านวิทยาคม
    โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000