กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น. [ บ้านแซววิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559

          นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามโครงการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (SPM36 Awards) ให้กับ 1.นายธีระศักดิ์ โนชัย สาขารองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก สาขาครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น และนางกุหลาบ ฮ่องลึก สาขาครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 (อุดร-กุหลาบ/ภาพ-ข่าว) ุ                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 140 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : กุหลาบ ฮ่องลึก/บ้านแซววิทยาคม
    รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000