ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด. [ ดอกคำใต้วิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พิธีถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

          ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือ ถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 40 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม
    พิธีถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย พิธีถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย พิธีถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย พิธีถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000