ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด. [ ดอกคำใต้วิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม English on Friday

          ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรม English on Friday ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 48 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม
    โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม English on Friday โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม English on Friday โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม English on Friday โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม English on Friday

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000