[ พานพิทยาคม ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1

          Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1 1. Google 2. Google Chrome 3. Gmail 4. Google+ 5. Google Drive 6. Google Calendar 7. Google Docs, Sheet, Slide, Form                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 368 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ/พานพิทยาคม
    Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000