[ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ]

จุดเน้น/นโยบาย :

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559

                                                      
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 400 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นายอลงกรณ์ อภินันทสี/เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
    พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000