ข่าวสารจาก LINE. [ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ]

จุดเน้น/นโยบาย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานEducationHub

          รองศิวากรณ์ บุญนิล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูทีมงาน mp ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา(Multilingual Program) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสต์ ในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้อง Resource Center                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 160 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ มปศ./แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
    โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000