ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา. [ ผู้ดูแลระบบ ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กาญจนา ธรรมสอน-ประภาส ตั๋นคำ/ภาพ)                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 339 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ
    ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000