ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา. [ สพม.เขต36 ]

จุดเน้น/นโยบาย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

          นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมต้อนรับพร้อมประชุมกับคณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “พัฒนาครูด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...(กาญจนา ธรรมสอน, ชุมพล วิเชียรพัฒน์/ภาพ)                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 433 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง/สพม.เขต36
    สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000