สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 225 ครั้ง ]

ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559

ฟากกว๊านวิทยาคม
โดย : ฟากกว๊านวิทยาคม/ฟากกว๊านวิทยาคม

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูดีศรีฟากกว๊าน และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559                                            

    ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559 ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559