สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูดีเด่น ประจำปี 2560 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 223 ครั้ง ]

ครูดีเด่น ประจำปี 2560

ดวงเดือน  สมศักดิ์
โดย : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม/เวียงป่าเป้าวิทยาคม

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ ตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันครู ประจำปี 2560                                            

    ครูดีเด่น ประจำปี 2560