สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 226 ครั้ง ]

ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ”

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” จากคุรุสภา ในวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร                                            

    ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ” ว.ก.ค.ยินดีกับนายสุริยา  บุดดี ได้รับโล่ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ประจำปี 2559 “ระดับประเทศ”