สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 235 ครั้ง ]

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายสมเกียรติ สุขคำฟอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ให้เกียรติมอบกระถางต้นไม้แสดงความยินดีแก่คณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) ดังต่อไปนี้ 1.นายอิทธิพล รู้ธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.นางบานเย็น รู้ธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.นางจันทิรา อินต๊ะอดทน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.นางสาวพรพรรณ เนตรขำ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                            

    โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)