สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 255 ครั้ง ]

ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายสมเกียรติ สุขคำฟอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายประเทือง วงศ์กาไสย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำตัวของครูใหม่ทั้งสองท่าน ได้แก่ นางสาวศิริพร รังษี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายสมเจตน์ เวียงลอ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                            

    ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ว.ก.ค. ยินดี ปรีดากับครูประเทือง วงศ์กาไสย เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ