สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

"ครูผู้ทรงคุณค่า การศึกษาไทย" โรงเรียนดงเจนวิทยาคม []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 143 ครั้ง ]


โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โดย : ดงเจนวิทยาคม/ดงเจนวิทยาคม

          คุณครูกัลยา อินทร์ไชย, คุณครูประยงค์ วังผา, คุณครูสัณห์ชิสา ธนานิธินันทน์ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมงาน "ครูผู้ทรงคุณค่า การศึกษาไทย" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559