สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

คนดี ศรีนครินทร์ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 147 ครั้ง ]

คนดี ศรีนครินทร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้ารับรางวัลคนดีศรีนครินทร์ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร                                            

    คนดี ศรีนครินทร์