สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมุดภาพ Infographic

จุดเน้น/นโยบาย :

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 398 ครั้ง ]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559

งานประชาสัมพันธ์ ต.อ.พ.ช.
โดย : นายอลงกรณ์ อภินันทสี/เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

                                                      

    พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559