สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมุดภาพ Infographic

จุดเน้น/นโยบาย : กิจกรรมอื่น ๆ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ของสหวิทยาเขตภูกามยาว ในโครงการรักษ์ภาษาไทย []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 100 ครั้ง ]

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ของสหวิทยาเขตภูกามยาว ในโครงการรักษ์ภาษาไทย

Admin  Maechaiwittayakom
โดย : Admin Maechaiwittayakom/แม่ใจวิทยาคม

          วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางวาสนา ปัญสุวรรณ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ของสหวิทยาเขตภูกามยาว ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                                            

    วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ของสหวิทยาเขตภูกามยาว ในโครงการรักษ์ภาษาไทย