สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมุดภาพ Infographic

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 2 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 365 ครั้ง ]

Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 2

Administrator
โดย : ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ/พานพิทยาคม

          1. Youtube 2. Hangout+ 3. Google Photo 4. Google Translate 5. Google Maps 6. Google Cloud Print 7. Google Fit                                            

    Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 2