สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมุดภาพ Infographic

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 367 ครั้ง ]

Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1

Administrator
โดย : ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ/พานพิทยาคม

          Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1 1. Google 2. Google Chrome 3. Gmail 4. Google+ 5. Google Drive 6. Google Calendar 7. Google Docs, Sheet, Slide, Form                                            

    Google Apps ที่ครูควรมีไว้ติดตัว ชุดที่ 1