สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจาก LINE.

จุดเน้น/นโยบาย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานEducationHub []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 161 ครั้ง ]

โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์(ผู้ดูแลระบบ)
โดย : ประชาสัมพันธ์ มปศ./แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

          รองศิวากรณ์ บุญนิล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูทีมงาน mp ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา(Multilingual Program) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสต์ ในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้อง Resource Center                                            

    โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพนมสารคาม