สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รำเพลงมาร์ช ม.จ.ค. กิจกรรมร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 97 ครั้ง ]


โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โดย : โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/แม่เจดีย์วิทยาคม

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000