จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 68849 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 68 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.18-4-6118 เมษายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.11-4-6118 เมษายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.5-4-616 เมษายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.26-3-6128 มีนาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.21-3-6123 มีนาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.13-3-6113 มีนาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.6-03-616 มีนาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.23-2-6126 กุมภาพันธ์ 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ก.พ.61(เข้าบัญชี 23 กพ 61)26 กุมภาพันธ์ 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.21-2-6122 กุมภาพันธ์ 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.19-2-6119 กุมภาพันธ์ 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.12-2-6113 กุมภาพันธ์ 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.31-1-6131 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.23-1-6124 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.15-1-6116 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.8-1-618 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านเดือน ธ.ค.6026 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.25-12-6025 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-12-608 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.1-12-605 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และค่าเช่าบ้าน 24-11-6024 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.16-11-60 16 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.6-11-60 6 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.2-11-60 6 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.18-10-6024 ตุลาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30/9/2560 (เงินงบประมาณ)2 ตุลาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย.6026 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 22/9/2560 (เงินงบประมาณ)25 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 14/9/2560 โครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร14 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 8/9/2560 (เงินงบประมาณ)13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 8/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 6/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 6 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 1/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 1 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 31/8/2560 ยืม+เบิกเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 31 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 25/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 25 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 24/8/2560 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 24 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 24/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 24 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 22/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 22 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 18 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 11 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 9/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 9 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 2/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 2 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ก.ค.60 โอนเงินวันที่ื 26 ก.ค.6026 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 27/7/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 27 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร21 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ7 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ วันที่ 30 มิย 604 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.6027 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ 61/2560-ลว.12 มิถุนายน 256014 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36