จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 65799 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 54 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.15-1-6116 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.8-1-618 มกราคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านเดือน ธ.ค.6026 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.25-12-6025 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-12-608 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.1-12-605 ธันวาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และค่าเช่าบ้าน 24-11-6024 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.16-11-60 16 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.6-11-60 6 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.2-11-60 6 พฤศจิกายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.18-10-6024 ตุลาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30/9/2560 (เงินงบประมาณ)2 ตุลาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย.6026 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 22/9/2560 (เงินงบประมาณ)25 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 14/9/2560 โครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร14 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 8/9/2560 (เงินงบประมาณ)13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 8/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร13 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 6/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 6 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 1/9/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 1 กันยายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 31/8/2560 ยืม+เบิกเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 31 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 25/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 25 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 24/8/2560 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 24 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 24/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 24 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 22/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 22 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 18 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 11 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 9/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 9 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 2/8/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 2 สิงหาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ก.ค.60 โอนเงินวันที่ื 26 ก.ค.6026 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 27/7/2560 ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร 27 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี ยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร21 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ7 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ วันที่ 30 มิย 604 กรกฎาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.6027 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ 61/2560-ลว.12 มิถุนายน 256014 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ที่ 60/2560 ลว.07-6-60 14 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ 60/2560-ลว.7 มิถุนายน 25608 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ 58/60-ลว.1 มิถุนายน 25602 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 56/2560 ลว.29-05-25601 มิถุนายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้าน เดือนพ.ค.6029 พฤษภาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 52/2560 ลว.24-05-256025 พฤษภาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ที่ 51/2560 ลว.17-5-60 18 พฤษภาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 50/2560 ลว.11-5-60 16 พฤษภาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 47/2560 ลว.27-4-6028 เมษายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 43/2560 ลว.11-4-6026 เมษายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 39/2560 ลว.28-3-60 26 เมษายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ค่าเช่าบ้านประจำเดือน มี.ค. 6028 มีนาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 34/2560 ลว.09-03-256013 มีนาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 28/2560 ลว.20-2-60 (1)21 กุมภาพันธ์ 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36