จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 21601 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 9 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 43/2560 ลว.11-4-6026 เมษายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 39/2560 ลว.28-3-60 26 เมษายน 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ค่าเช่าบ้านประจำเดือน มี.ค. 6028 มีนาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 34/2560 ลว.09-03-256013 มีนาคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 28/2560 ลว.20-2-60 (1)21 กุมภาพันธ์ 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 27/2560 ลว.7-2-60 (2)8 กุมภาพันธ์ 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือน มกราคม 256027 มกราคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ค่ารักษา และศึกษาบุตร ที่ 24/2560 ลว.26-1-60 (1)27 มกราคม 2560บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินงบประมาณ ที่ 5/60 ลว.5 ต.ค.5915 ธันวาคม 2559บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36